Jordslagvariasjoner I, 2010. Blyant på papir, 10 cm x 12 cm.

Jordslagvariasjoner II, 2010. Blyant på papir, 10 cm x 12 cm.

© 2019 Hanne Grieg Hermansen