Orbs, 2010. Blyant på papir, 30 cm x 30 cm

© 2019 Hanne Grieg Hermansen