Solen i Granskoven (etter Valdemar Schønheyder Møller), 2016. Fargeblyant på papir
, 29,7 cm x 21 cm. Serie på fem tegninger, alle 10,1 cm høye, varierende bredde. Foto: Jan Inge Haga

© 2019 Hanne Grieg Hermansen