Jordslag, 2011. Blyant på papir, 44,5 cm x 58,5 cm

© 2019 Hanne Grieg Hermansen